Plus minus
Strona domowa Ireny i Zbigniewa Kuleszów
Serdecznie witamy na domowych, prywatnych serwerach
Dzisiaj jest: 2024-06-18  Aktualizacja strony dnia: 2023-01-15
Jezyki
Rocznica 21 lat pracy serwerów i strony zjk.pl :-) (od 2002)
21 lat nieprzerwanej pracy z systemem FreeBSD / 21 years of continuous work with FreeBSD
system
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mog± używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza zgodę na to)!
Powitanie Irena Zbigniew Elektronika Studenci Serwer Sieradz Kolejka Pobierz Linki Info CMS Blog Dla_Róży Mail Zbyszek

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Politechnika Łódzka

 

 

 

 

System sterowania modułami Peltiera i akwizycji danych pomiarowych

 

PCSwT&HFS Peltier Control System with Thermocouple and Heat Flow Sensors

 

wersja dokumentu 1.0

 

 

 

Zbigniew Kulesza

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieradz 2011


Spis treści

 

Obsługa urządzenia. 3

Tablica opisu klawiatury. 4

Tablica opisu impulsatorów.. 4

Tablica opisu nagłówków ekranów.. 5

Tablica opisu ekranów.. 6

 


 

System sterowania modułami Peltiera i akwizycji danych pomiarowych

PCSwT&HFS Peltier Control System with Thermocouple and Heat Flow Sensors

 

Zbigniew Kulesza

 

Obsługa urządzenia

 

Uruchomienie pomiaru:

-          sprawdzić ustawienia kalibracyjne i konfiguracyjne urządzenia - w razie potrzeby przywrócić je z poziomu ekranu B.F lub edytować ręcznie na poszczególnych ekranach

-          ustawić wymagane parametry próbkowania - ekran B.8

-          ustawić czas pomiaru lub liczbę próbek - ekran B.A

-          sprawdzić ustawienie działania regulacji PID - załączenia trybu auto lub manualnego

o        sprawdzić współczynniki PID - ekran B.5

o        ustawić regulowany parametr i jego wartość - ekran B.5

-          załączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF

-          urządzenie automatycznie zakończy pracę lub w każdej chwili można je wyłączyć przyciskiem ON/OFF

W trakcie pomiaru można obserwować poszczególne mierzone wartości, w tym napięcia, prądy i moce na obydwu modułach Peltiera.

Wszystkie wyświetlane wartości są przeliczone i skalibrowane (o ile wcześniej przyrząd prawidłowo skalibrowano).

Wartości podawane jako przyrosty (pochodne, delty np. dT1) liczone są w odstępach 1 sekundy.

 

Jeśli nastąpi obliczeniowe przeciążenie urządzenia - wskazywane odpowiednim parametrem na nagłówku ekranu - należy zmienić częstości próbkowania.

Jeśli liczba transmisji raportowana w statystyce komunikacji odbiega znacznie od ustawionej, należy zmniejszyć jej częstość lub edytować transmitowane wyniki pomiarowe za pomocą ekranu B.D (zmniejszyć ich liczbę).

 

Konfiguracja parametrów:

-          żądany parametr należy wybrać przez przewinięcie ekranów i ustawienie wskaźnika na polu edycji parametru

-          wcisnąć SET (migający wskaźnik trybu ustawiania pojawi się w nagłówku ekranu)

-          obrotami impulsatora można zmieniać wartość parametru

o        zmiany wartości są wewnętrznie ograniczone stałymi blokadami zależnymi od kontekstu ustawianej zmiennej

o        jeśli zajdzie konieczność drugim impulsatorem można zmienić pozycję dziesiętną ustawianej cyfry wartości

o        wybrana pozycja dziesiętna cyfry jest pokazywana w nagłówku ekranu

o        znak minus pozycji dziesiętnej w nagłówku ekranu oznacza ustawianie pozycji ułamkowych (zablokowane dla liczb całkowitych)

o        najwyższa możliwa do ustawienia wartość pozycji dziesiętnej odpowiada za zmianę znaku (plus / minus)

o        liczba pozycji dziesiętnych zależy od wewnętrznego typu ustawianej zmiennej

-          potwierdzenie zmian uzyskuje się ponownym wciśnięciem SET, wycofanie z przywróceniem dawnej wartości - przyciskiem CANCEL

-          nie zaleca się zmiany parametrów w czasie gdy urządzenie zostało włączone przyciskiem ON/OFF w tryb pomiaru, jedynym wyjątkiem jest tryb ręcznej regulacji wartości prądu modułów Peltiera

 

 

Tablica opisu klawiatury

Lp.

Opis

Funkcja

1

ON/OFF

Główny włącznik i wyłącznik (jednocześnie):

-          pomiarów

-          ew. regulacji PID (jeśli ustawiona w trybie Auto)

-          transmisji danych przez kanały komunikacji lub zapisu na kartę pamięci

-          napięć sterujących modułami Peltiera (w przeciwnym wypadku napięcie sterujące wynosi 0)

2

SET

Załączenie trybu ustawiania parametru (w tym trybie można zmieniać parametry).

Zatwierdzenie zmian przez ponowne wciśnięcie SET

3

CANCEL

Wycofanie z trybu ustawiania SET bez wprowadzania zmian (przywrócone dawne wartości)

4

MODE

Tryb pracy regulatorów PID; są cztery ustawienia sygnalizowane w nagłówku ekranu B:

-          Man1Man2 - regulatory wyłączone, regulacja na module Peltiera 1 i 2 odbywa się ręcznie, np. z poziomu Ekranu A.3

-          Aut1Man2 - regulator PID dla modułu Peltiera 1 włączony, regulacja modułu Peltiera 2 ręczna

-          Man1Aut2 - regulator PID dla modułu Peltiera 2 włączony, regulacja modułu Peltiera 1 ręczna

-          Aut1Aut2 - regulatory PID załączone dla obydwu modułów Peltiera

5

DISP A

Zmiana ekranu A na następny

6

DISP B

Zmiana ekranu B na następny

7

PLUS

Zmiana wartości parametru (zgodnie z ustawioną pozycją dziesiętną) - inkrementacja

8

MINUS

Zmiana wartości parametru (zgodnie z ustawioną pozycją dziesiętną) - dekrementacja

9

GÓRA

Przechodzenie między kolejnymi parametrami ustawień na ekranie B - inkrementacja

W trybie SET zmiana ustawianej pozycji dziesiętnej - inkrementacja

10

DÓŁ

Przechodzenie między kolejnymi parametrami ustawień na ekranie B - dekrementacja

W trybie SET zmiana ustawianej pozycji dziesiętnej - dekrementacja

11

XXX

Rezerwa - Przechodzenie między kolejnymi parametrami ustawień na ekranie B

12

YYY

Zmiana trybu nagłówka ekranu

 

 

Tablica opisu impulsatorów

Lp.

Opis

Funkcja

1 Tryb zwykły

Ekran

LEWO - zmiana ekranu A na następny, PRAWO - zmiana ekranu B na następny

1 Tryb SET

Wartość

Zmiana wartości parametru (zgodnie z ustawioną pozycją dziesiętną)

2 Tryb zwykły

Parametr

Przechodzenie między kolejnymi parametrami ustawień na ekranie B

2 Tryb SET

Pozycja

Zmiana ustawianej pozycji dziesiętnej

 

 

Tablica opisu nagłówków ekranów

Lp.

Zdjęcie

Funkcja

1

Nagłówek ekranu A:

-          numer ekranu A (na zdjęciu wybrany numer B)

-          zapis (Rec) lub brak zapisu (NoR)

-          do wyboru jeden z parametrów:

o        zapisane próbki (Rec)

o        zapisane próbki na sekundę (RPS)

o        pobrane próbki (Smp)

o        pobrane próbki na sekundę (SPS)

o        czas pomiaru (Tim)

-          orientacyjne obciążenie systemu (+19,91%)

2

Nagłówek ekranu B:

-          numer ekranu B (na zdjęciu wybrany numer 3)

-          wyłączenie sterowania Peltierami ON/OFF i jednocześnie wyłączenie trybu ustawiania SET (na zdjęciu stan wyłączenia OFF)

-          tryb pracy MODE (patrz tabela klawiatury przycisk MODE)

-          wystąpienie błędów pracy: NoE - brak błędów, ERR - błędy

-          numer ustawianej pozycji dziesiętnej w trybie SET (na zdjęciu 00)

 

 

UWAGA: nagłówki ekranów nie występują m.in. na ekranach powitalnych, ekranie ustawiania czasu, ekranach diagnostyczno serwisowych.

 


 

Tablica opisu ekranów

Lp.

Zdjęcie

Funkcja

A.1

Ekran powitalny

 

PCSwT&HFS

Peltier Control System with Thermocouple and Heat Flow Sensors

 

Wersje systemu (widoczne na zrzucie są już nieaktualne):

-          sprzętu

-          oprogramowania

-          systemu operacyjnego ZKOS

 

A.B

Ekran informacji

 

Ekran informacji o błędach pracy urządzenia

A.C

Ekran statystyki

 

Statystyka A podaje zliczone zdarzenia (całkowicie - od chwili załączenia systemu) oraz przeliczoną liczbę zdarzeń na sekundę:

-          odświeżanie ekranu 1 i 2

-          komunikaty wysłane przez porty komunikacji szeregowej

-          próbki dla przetwornika ADC głównego - czyli zbierającego informację o temperaturach termopar i czujnikach przepływu ciepła

-          próbki dla przetwornika ADC dodatkowego - zbierającego informację o wartościach prądów i napięć podawanych na moduły Peltiera

B.1

Ekran powitalny

 

Autorzy systemu, motto, daty.

 

B.3

Ekran stanu modułów Peltiera

 

Kolejno podano:

-          napięcie U

-          prąd I

-          moc P

dla modułu Peltiera 1 i 2. Prawa kolumna podaje te wartości przeliczone w stosunku do maksymalnych w procentach.

 

Wiersz z d1 i d2 ukazują wartość dziesiętną podawaną na przetworniki sterujące modułami Peltiera.

 

B.4

Ekran regulacji PID

 

USTAW PAR1 i PAR2 pozwala na wybranie poddawanego regulacji pętlą PID parametru (tutaj temperatura czujnika T1 w stopniach - czyli T1C).

 

Drugie pole ustawień pozwala na wybranie konkretnej wartości parametru.

 

Dlt - jest różnicą między wartością nastawioną a aktualnie zmierzoną, natomiast wartość w kolumnie obok wyraża wartość "odstrojenia" w procentach.

 

Następny wiersz mówi o mocy podawanej na moduły Peltiera oraz procencie mocy w stosunku do maksymalnej.

B.5

Ekran główny ustawień regulatora PID.

 

USTAW PAR1 i PAR2 pozwala na wybranie poddawanego regulacji pętlą PID parametru (tutaj temperatura czujnika T1 w stopniach - czyli T1C).

 

Drugie pole ustawień pozwala na wybranie konkretnej wartości parametru.

 

USTAW Parametry P, I, D - są parametrami regulatora PID z dodatkowym parametrem wielkości błędu.

B.7

Ekran kalibracji modułów Peltiera

 

USTAW

Ekran pozwala na ustawienie współczynników kalibracyjnych dla modułów Peltiera zgodnie ze wzorem Y=K*x+Z:

-          wartości napięć mierzonych bezpośrednio na module Peltiera 1 i 2

-          wartości prądów płynących przez moduł Peltiera 1 i 2

-          przeliczonych wartości napięć wychodzących z przetwornika DAC, a następnie układu wzmacniania i przesuwania napięć sterującego pracą modułu Peltiera 1 i 2 (jest to napięcie na samym wejściu bloku mocy modułu Peltiera)

 

B.8

Ekran ustawień głównych czasowych

 

USTAW Ekran pozwala na ustawienie częstości próbkowania dla:

-          przetwornika ADC głównego - czyli zbierającego informację o temperaturach termopar i czujnikach przepływu ciepła (dodatkowo można ustawić parametr uśredniania liczby próbek)

-          przetwornika ADC dodatkowego - zbierającego informację o wartościach prądów i napięć podawanych na moduły Peltiera (dodatkowo można ustawić parametr uśredniania liczby próbek)

-          wywołania pętli regulacji PID 0 i 1

-          próbki wysłane do zapisu do portu szeregowego lub na kartę pamięci

-          próbki wysłane dla przetwornika DAC głównego - czyli przetwarzającego napięcie sterujące do modułów Peltiera

B.9

Ekran ustawień komunikacji

 

USTAW Ekran pozwala na ustawienie parametrów komunikacji portów szeregowych 1 i 2 w tym

-          zezwolenia na pracę

-          szybkość transmisji

-          liczba bitów danych

-          bity parzystości

-          liczba bitów stopu

B.A

Ekran ustawień głównych zapisu

 

USTAW Ekran pozwala na ustawienie sposobu pracy układu podczas pomiaru.

-          do wyboru są trzy tryby pracy: ciągły (ENDLESS), do zebrania określonej liczby próbek (SAMPLES) i tryb pracy przez ustawiony czas pomiaru (TIMEofS)

-          liczbę próbek do pobrania w trybie SAMPLES można ustawić "Set Samp", w pozostałych trybach wyświetla przewidywaną liczbę zebranych próbek

-          czas pomiaru można ustawić w zakresie godzin, minut i sekund w trybie TIMEofS, w pozostałych trybach wyświetlana jest przewidywany czas pomiaru

-          Akt, End podają startowy, aktualny i czas zakończenia pomiaru

B.B

Ekran ustawień daty i czasu

 

USTAW Pozwala na wyświetlanie oraz ustawianie aktualnej daty i czasu

B.C

Ekran statystyki

 

Statystyka B podaje zliczone zdarzenia (całkowicie - od chwili załączenia systemu) oraz przeliczoną liczbę zdarzeń na sekundę:

-          odświeżanie klawiatury

-          odświeżanie impulsatorów

-          wywołania pętli regulacji PID 0 i 1

-          próbki wysłane dla przetwornika DAC głównego - czyli przetwarzającego napięcie sterujące do modułów Peltiera

-          dodatkowo liczba cykli jałowych i liczba cykli jałowych na sekundę systemu operacyjnego (jest to podstawą do obliczania obciążenia systemu)

 

B.D

Ekran ustawień transmitowanych danych

 

USTAW Ekran pozwala na ustawienie przekazywanych w komunikacie parametrów:

-          daty i czasu

-          temperatur i przepływów ciepła na każdym z czterech przetworników temperatury i przepływu ciepła

-          napięć i prądów zmierzonych na modułach Peltiera

-          rezerwa

B.F

Ekran pamięci ustawień

 

USTAW Ekran pozwala na przegranie danych kalibracyjnych i aktualnych ustawień systemu:

-          z pamięci flash (to są domyślne ustawienia "fabryczne")

-          do pamięci EEPROM - to jest zapamiętanie ustawień użytkownika

-          z pamięci EEPROM - jest to odtworzenie ustawień użytkownika (o ile wcześniej zostały tam wgrane)

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główn± - Informacje o stronie, prawa autorskie, legalno¶ć itd. tutaj
Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, kontakt i zapytania itd. tutaj
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny zjk.pl: zjk7@wp.pl
W sprawie tre¶ci i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania tre¶ci na serwerach zjk.pl - kontakt z administratorem: webmaster@zjk.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2002-2022